Regulamin Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK

 1. Kursy nauki pływania organizowane przez Szkołę Pływania HARDY DZIECIAK prowadzone są na krytej pływalni: Aqua Centrum Chełmiec, Hotel BESKID w Nowym Sączu, Hotel Perła Południa w Rytrze, Hotel Czarna Owca w Piwnicznej.

 2. Każdy uczestnik lekcji pływania przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie nauki pływania.

 3. Kursy nauki pływania organizowane są przez cały rok kalendarzowy w miarę utworzenia grupy minimalnej (4 osoby). Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

 4. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia lub opiekuna dziecka jest zabronione.

 5. Szkoła Pływania HARDY DZIECIAK nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na pływalni.

 6. Płatności za szkolenie dokonuje się za semestr z góry. Opłatę semestralną można podzielić na II raty (bądź więcej). Wysokość opłat w danym miesiącu, wynika z ilości zajęć, które wybrał uczestnik oraz ilości poszczególnych dni w danym miesiącu. Należność za zajęcia należy opłacić zgodnie z przedstawionym harmonogramem, który wysłany zostanie SMS'em.

 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł.

 • ZAJĘCIA NA BASENIE AQUA CENTRUM CHEŁMIECHardydzieciak.pl 69 1140 2004 0000 3502 8274 2236 tytułem: Chełmiec/ imię i nazwisko uczestnika-ów/ zaliczka zajęcia grupowe rok szkolny ......

 • ZAJĘCIA NA BASENIE W HOTELU BESKID NOWY SĄCZ/ PERŁA POŁUDNIA Rytro/ CZARNA OWCA PiwnicznaHardy Dzieciak sc.

  67 1140 2004 0000 3302 8276 7396 tytułem: (Beskid/Rytro/Piwniczna)/ imię i nazwisko uczestnika-ów/ zaliczka zajęcia grupowe rok szkolny.....

Wpłata jest gwarantem zapisu dziecka na zajęcia. Zaliczka zostanie odliczona od późniejszych należności za zajęcia.

 1. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa każdy z uczestników zajęć jest zobligowany do zakupu czepka firmowego w cenie 20zł (cena produkcji). Czepek można nabyć w biurze ul. Kazimierza Wielkiego 10, 33-340 Stary Sącz lub bezpośrednio u instruktora.

 2. Z zajęć można zrezygnować składając rezygnację (w formie pisemnej, mailem lub SMS-em) 14 dni przed rozwiązaniem współpracy. W przypadku rezygnacji w trakcie semestru zwracamy koszty za nie wykorzystane zajęcia, przeliczając zajęcia wykorzystane. 

 3. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Nieobecności uprzednio zgłoszone SMS-em (do biura) można odrobić wyłącznie w trakcie trwania wykupionego kursu nauki pływania w grupach o tym samym poziomie zaawansowania i przedziale wiekowym pod warunkiem wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W przypadku długotrwałych chorób i sytuacji losowych prosimy o kontakt.

 4. Nieobecności należy zgłaszać wysyłając SMS przynajmniej jeden dzień przed zajęciami lub w tym samym dniu do godziny 12:00. W innym przypadku zajęcia przepadają bez możliwości ich odrobienia.

  Zgłoszoną nieobecność można odrobić:

  - wszystkie nieobecności w ciągu semestru -  Aqua Centrum Chełmiec

  - jedną nieobecność w ciągu miesiąca - jeśli zajęcia odbywają się w Hotelu BESKID, Hotelu Czarna Owca lub Hotelu Perła Południa*

  *Większą ilość nieobecności będzie można odrobić na basenie Aqua Centrum Chełmiec po uprzednim kontakcie i ustaleniu z biurem

 5. Forma odrabiania zajęć daje możliwość nadrabiania straconych lekcji, nie odstawania poziomem od swojej grupy, a przede wszystkim uczy dzieci systematyczności i konsekwencji w pracy.

 6. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć. W przypadku zbyt małej ilości zapisanych uczestników i braku możliwości połączenia grup, kurs nauki pływania może zostać odwołany przed jego rozpoczęciem, a wpłacone kwoty podlegają wówczas zwrotowi. W przypadku niewyrażenia zgody na uczestnictwo w kursie nauki pływania po dokonanej zmianie dnia lub godzin zajęć, osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje. Zajęcia mogą być odwołane w przypadku choroby instruktora - zostaną one odrobione w innym terminie.

 7. Szkoła Pływania HARDY DZIECIAK bierze odpowiedzialność za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć na pływalni (niecce basenowej). Przed i po ich zakończeniu (gdy dzieci przebywają w szatni) za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

 8. Szkoła Pływania HARDY DZIECIAK zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz wnoszenia zmian w trakcie trwania kursu.

 9. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć (w materiałach cyfrowych, drukowanych, publikacjach prasowych, Internecie, telewizji oraz w kanałach wideo publikowanych w Internecie, jednak tylko i wyłącznie na własny użytek Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK, bądź też na potrzeby promocji lub reklamy Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK (jeśli Państwo nie zgadzają się z powyższym punktem, prosimy o pisemne oświadczenie w dwóch egzemplarzach).

 10. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Pływania HARDY DZIECIAK (art. 6 ust. 1 RODO w zw. z art. 23 ust. 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób) w celach: związanych z działalnością firmy oraz promocji działalności prowadzonej przez firmę.

 11.  Uczestnik kursu bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie publikacji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/ lub numer telefonu przekazane Szkole Pływania HARDY DZIECIAK. 

 12. Wpłata za kurs nauki pływania oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK oraz regulaminem obowiązującym w obiektach: Aqua Centrum Chełmiec, Hotel Beskid Nowy Sącz, Hotel Perła Południa Rytro i Hotel Czarna Owca Piwniczna- Zdrój oraz akceptację postanowień w nich zapisanych. 

   

  REGULAMIN AKTUALNY JEST od dnia 12.09.2022